WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika eDokumenty

Moduły podstawowe

Zestawienie

Portlety i personalizacja
Dostęp do zestawień innych pracowników

Klienci

Nowy kontrahent
Kartoteka klienta
Import/Eksport bazy klientów

Moje kontakty

Dodawanie osób kontaktowych
Modyfikacja osób kontaktowych
Książka adresowa

Kalendarz

Nowe zdarzenie
Modyfikacja zdarzeń
Synchronizacja ze smartfonem

Zadania

Nowe zadanie
Modyfikacja zadań
Przypomnienia

Dokumenty

Przeglądanie dokumentów
Przekazywanie i dekretacja
Pismo - od rejestracji do odpowiedzi

Dzienniki

Rejestracja dokumentu
Wydruk książki pocztowej
Dodawanie dzienników

Sprawy

Teczki
Tworzenie sprawy
Projekty i szablony

Poczta email

Konfiguracja konta
Podstawowe funkcje poczty
Archiwizacja wiadomości

Raporty

Definiowanie raportów
Wydruki i wykresy
Raporty jako wydruki

Produkty

Dodawanie nowego produktu
Waluty
Cenniki

ISO

Dokument typu ISO
Nowy dokument
Rewizja i przegląd

Pozostałe elementy systemu

Menu Otwórz

Baza wiedzy
Wyszukiwanie Shift+
Dashboard

Menu Pracownicy

Konta pracowników
Grupy
Struktura organizacyjna

Menu Ustawienia

Panel sterowania
Zastępstwo
Profil użytkownika

Menu Narzędzia

Korespondencja seryjna
Komponenty
Przegląd uprawnień

Pasek wtyczek

Bieżące powiadomienia
Plan dnia
Komunikator

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka globalna
Filtrowanie
Foldery wyszukiwania

Uprawnienia

Zarządzanie uprawnieniami systemowymi

Aplikacja mobilna

Instalacja i logowanie
Baza kontaktów
Zadania


Dla administratora

Przewodnik administratora

Dla wdrożeniowca

Przewodnik wdrożeniowca
Sekcja Download
Dokumentacja - indeks
Dokumentacja bazy