Podręcznik użytkownika > Moje kontakty

Moje kontakty

Moduł Moje kontakty to pewnego rodzaju osobista książka adresowa zawierająca zbiór elektronicznych wizytówek. W odróżnieniu od Bazy klientów, w module Moje kontakty przechowywane są głównie dane pojedynczych osób kontaktowych, nie firm.

Zgodnie z nazwą modułu Moje kontakty widoczne są tu Osoby kontaktowe tylko zalogowanego użytkownika. Trafiają tu automatycznie po wpisaniu do Kartoteki klienta, lub po wybraniu akcji "Dodaj do osobistej książki adresowej".


Główny ekran modułu Moje kontakty

Funkcjonalność

Konfiguracja