Podręcznik użytkownika > ISO > Nowy dokument ISO

Nowy dokument ISO

Aby dodać nowy dokument ISO, zaznaczamy na drzewie ISO teczkę lub dokument, który ma być nadrzędny dla tworzonego. Następnie wypełniamy wyświetlony formularz - wypełniając co najmniej pole Tytuł i Typ dokumentu, po czym klikamy OK.


Dokument ISO - zakładka Treść

Zaznaczenie opcji Generuj za polem Numer sprawi, że numer zostanie automatycznie nadany na podstawie zdefiniowanego szablonu numeracji.

Po utworzeniu dokumentu ISO i jego zaznaczeniu na drzewie zostaje wyświetlona kartoteka dokumentu, w której możemy m.in. dodawać załączniki.