Podręcznik użytkownika > Menu Otwórz

Menu Otwórz

Korzystając z menu Otwórz możemy dodawać nowe zdarzenia, otwierać w nowym oknie wybrane moduły i komponenty systemu, a także szybko wyszukiwać m.in. kontakty i pracowników niezależnie od tego, w którym module pracujemy w danej chwili.


Zawartość menu możemy podzielić na kilka sekcji: