Podręcznik użytkownika > Menu Otwórz > Dashboard

Dashboard

Dashboard jest zestawieniem składającym się z raportów, wyświetlanym w nowym oknie.

Aby dodać nowy element do zestawienia, klikamy odnośnik Dodaj raport w prawym górnym rogu. Uruchamia on formularz konfiguracji portletu typu Raport. Wybieramy w nim raport, który ma być widoczny, oraz określamy parametry wyświetlania (np. czy ma zawierać legendę, wykres etc.). Aby raport pojawił się w Dashobardzie, musimy zaznaczyć opcję Włącz/Wyłącz portlet i upewnić się, że na liście Miejsce wybrana została pozycja Dashboard.


Zmiana położenia oraz wielkości okien poszczególnych raportów przebiega analogicznie, jak w przypadku portletów z Zestawieniu

Zobacz także: