Podręcznik użytkownika > Ustawienia

Ustawienia

Z poziomu menu Ustawienia możemy zarządzać swoim kontem w systemie eDokumenty, kontami pocztowymi, ustawiać zastępstwa oraz - w zależności od posiadanych uprawnień - zarządzać elementami systemu takimi, jak np. słowniki, cechy etc.