Podręcznik użytkownika > Pasek wtyczek > Plan dnia

Plan dnia

Wtyczka Plan dnia zawiera listę zadań zaplanowanych na dziś i te, które zostały przypięte do Planu dnia.


Aby zadanie było widoczne w planie dnia:

  • podczas jego tworzenia, w kartotece zadania - w zakładce Dodatkowe - zaznaczamy opcję Plan dnia
  • wyświetlając np. moduł Zadania klikamy element na liście zadań lewym przyciskiem myszy i przenosimy zadanie do otwartego okna Plan dnia.
  • wpisujemy treść zadania w polu na dole okna, wpisujemy czas trwania (np. 45m, 1h30m) i klikamy Dodaj. Terminem rozpoczęcia zadania będzie data i godzina jego utworzenia. Jeśli nie zdefiniujemy czasu, domyślna wartość ustawi się na 30 minut.

Uwaga
Zadania możemy tworzyć również z dokumentów, spraw itd. W tym celu postępujemy zgodnie z punktem drugim powyższej instrukcji.

Zadania na liście możemy:

  • edytować - po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy
  • zamykać - zaznaczając checkbox po lewej stronie obok treści zadania
  • usuwać z listy - klikając ikonę pinezki po prawej stronie.

Nad listą zadań umieszczona została belka ze zdjęciami pracowników, których Plany dnia możemy przeglądać. Aby dodać osobę do listy, klikamy ikonę plusa widoczną po przeniesieniu kursora na pusty kwadrat, i wybieramy pracownika z wyświetlonej listy, po czym klikamy OK. Lista ta zawiera jedynie pracowników, do których kalendarza mamy dostęp. Po kliknięciu zdjęcia (avatara) na liście zostaje wyświetlony plan dnia wybranej osoby. W celu usunięcia pracownika z Planu dnia, klikamy ikonę kosza wyświetloną po skierowaniu kursora myszki na zdjęcie (avatar).

Zobacz także