Podręcznik użytkownika > Poczta email > Konfiguracja pierwszego konta email w systemie

Konfiguracja pierwszego konta email w systemie

Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania wiadomości email, musimy odpowiednio skonfigurować klienta poczty email. Po wejściu do modułu Poczta e-mail po raz pierwszy system poinformuje nas o konieczności przeprowadzenia takiej konfiguracji.


Po kliknięciu przycisku Tak zostanie wyświetlone okno Konfiguracja konta email składające się z kilku zakładek.


Okno konfiguracji kont email

Konfiguracja podstawowa

Zakładka Ogólne

Uwagi do wypełniania wybranych pól

 • W polach Adres e-mail oraz Zwrotny adres e-mail podajemy pełny adres naszego konta email, np. inzynier@przykladowafirma.pl.
 • Zaznaczony checkbox Konto synchronizowane oznacza, że wiadomości będą synchronizowane automatycznie, jeśli aktywna będzie usługa pobierania poczty w tle. Jeśli opcja pozostanie niezaznaczona, reguła będzie obowiązywała podczas synchronizacji automatycznie wyzwalanej z przeglądarki.
 • Jeśli korzystamy z konta, które nie jest naszym kontem służbowym, możemy zaznaczyć checkbox Konto prywatne. Adres taki nie będzie wyświetlany jako podpowiedź podczas wpisywania adresu odbiorcy przez naszych współpracowników.
 • Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach w pasku Windows (Notifier), zaznaczamy opcję Powiadamiaj o nowych wiadomościach.
 • W sekcji Szablon i stopka wybieramy szablon zdefiniowany w Panelu sterowania. Szablonem nazywamy pewien układ zawierający np. logo firmy i dane teleadresowe firmy. Dane takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu komórkowego, wpisane w polu Stopka wiadomości, wraz z szablonem stworzą pełną stopkę.

Zakładka Serwery

Uwagi do wypełniania wybranych pól

 • Na liście Protokół pozostawiamy opcję IMAP.
 • W polu Login wpisujemy pełny adres email, np. inzynier@przykladowafirma.pl.
 • Jeśli samodzielnie konfigurujemy konto pocztowe, o dane takie, jak: host, port etc. możemy zapytać zatrudnionego w naszej firmie informatyka lub odczytać je z konfiguracji wcześniej używanego programu pocztowego.

Zakładka Foldery specjalne

Na potrzeby konfiguracji w zakładce Foldery specjalne wystarczające jest kliknięcie przycisku Ustaw domyślne.

Po wypełnieniu powyższych danych, klikamy przycisk OK.

Pozostałe zakładki

Zakładka Opcje

Uwagi do wypełniania wybranych pól

 • Archiwizacja została opisana w osobnym artykule.
 • Sekcja Opcje synchronizowania
  • Wybierając odpowiednią opcję z listy Flagi "przeczytane" możemy określić, czy pobrane z serwera pocztowego wiadomości mają zostać przeniesione do systemu eDokumenty jako nieprzeczytane, czy zgodnie ze stanem z serwera - oznaczone jako przeczytane lub nieprzeczytane. Wybór opcji synchronizuj powoduje automatyczną synchronizację flag z wartością na serwerze, pozostałe działają tylko w momencie pobierania wiadomości i nie są już później synchronizowane!
  • Z listy Usuwane wiadomości wybieramy, co ma się stać z usuwaną wiadomością
  • Pole Optymalizuj dla pozostawiamy puste. W sytuacjach awaryjnych (np. kiedy przychodzące wiadomości są puste) możemy wybieramy z listy rodzaj serwera - po uzgodnieniu z informatykiem.
  • Jeśli nasza skrzynka na serwerze zawiera wiadomości z kilku lat, możemy - w polu Zakres synchronizacji - podać datę, od której wiadomości mają zostać pobrane do eDokumentów.
 • Sekcja Opcje wysyłania
  • Zaznaczenie opcji Żądaj potwierdzenia przeczytania sprawi, że adresat - w chwili otwarcia wiadomości - zostanie poproszony o odesłanie potwierdzenia jej przeczytania.
  • warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, zadziałania opcji Informuj o statusie doręczenia (wysłanie raportu o statusie doręczenia po udanej lub nieudanej próbie dostarczenia do każdego z adresatów) jest obsługa raportów przez nasz serwer pocztowy. Dodatkowo niezbędna jest współpraca ze strony serwera poczty przychodzącej adresata naszej wiadomości, który odsyła raporty.

Zakładka Foldery

Aby odwzorować drzewko folderów z serwera i wyświetlić je w panelu nawigacyjnym Foldery, klikamy ikonę . Na wyświetlonym drzewie możemy dokonywać kolejnych operacji. Zostały one szczegółowo opisane w osobnym artykule.

Zakładka Reguły

Definiowanie reguł (spam) zostało opisane w osobnym artykule.

Zakładka Auto-odp.

Ustawienia autorespondera zostały opisane w osobnym artykule.

Zobacz także