Podręcznik użytkownika > Produkty > Dodawanie produktu do bazy

Dodawanie produktu do bazy

Aby dodać nowy produkt, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy przycisk Zapisz. Obowiązkowo uzupełniamy pola: Nazwa, Symbol oraz Jednostka podstawowa.


Formularz dodawania nowego produktu

Uwagi

  • Jeśli za polem Symbol zaznaczona jest opcja Generuj, produktowi zostanie przypisany numer zgodnie ze zdefiniowanym szablonem. Wartość w tym polu odpowiada numerowi katalogowemu produktu i - jako unikalny identyfikator - może posłużyć do generowania raportów.
  • W jednostce wybranej z listy Jednostka podstawowa przeliczane są stany magazynowe danego towaru.

Uwaga
Produkty możemy także dodawać z poziomu zakładki Pozycje w innych miejscach w systemie, np. w kartotece dokumentu wybranego typu lub sprawy.

Zobacz także