Podręcznik użytkownika > Pasek wtyczek

Pasek wtyczek


W górnej części ekranu systemu eDokumenty umieszczony został tzw. Pasek wtyczek. Jego elementami są: