Podręcznik użytkownika > Kalendarz

Kalendarz

Niezależnie od wielkości firmy i funkcji, jakie sprawujemy, ważnym narzędziem pracy większości z nas jest kalendarz. Funkcjonalność ta w module eDokumenty pozwala na wygodne i przejrzyste zarządzanie różnymi typami zdarzeń (takimi jak: spotkanie, telefon, wydarzenie korporacyjne i inne) oraz zadaniami. W kalendarzu możemy również zarządzać zasobami, np. rezerwując salę konferencyjną, czy samochód służbowy.


Okno główne modułu Kalendarz

Typy zdarzeń

Przed przystąpieniem do pracy z kalendarzem, warto zapoznać się z definicjami typów zdarzeń i innych elementów z nimi powiązanych:

  • Zadanie - służy zlecaniu poleceń służbowych najlepiej pojedynczej czynności. (W standardzie iCalendar odpowiada to elementowi TODO).
  • Termin - dowolne zdarzenie np. urlop, termin ważności ubezpieczenia, rocznica (VEVENT)
  • Spotkanie- służy do rejestracji zdarzeń, w których uczestniczą inne osoby. Ze względu na to, że nie można go tak łatwo przełożyć wyróżniony został osobny typ (vCalendar VEVENT).
  • Rozmowa telefoniczna - miejsce, w którym zapisujemy informację o odbytej przez telefon rozmowie z klientem. Do rejestracji zaplanowanej rozmowy należy użyć zadania, a informację o tym że ktoś nie odbiera, lub jest nieobecny umieścić w komentarzu. Dopiero zrealizowana rozmowa powinna być odnotowana jako Rozmowa (vCalendar JOURNAL).
  • Przypomnienie - wyskakujące w ustalonym czasie - w formie okna komunikatu - powiadomienie. Może być niezależne lub powiązane z innym zdarzeniem.
  • Wydarzenie korporacyjne - służy do planowania lub upubliczniania informacji o ważnych wydarzeniach firmowych np. audyty, kontrole, wizyty ważnych klientów.

W zależności od typów zdarzeń, na etapie ich dodawania korzystamy z indywidualnych formularzy zawierających pola charakterystyczne dla danego typu zdarzenia.

Wspólne opcje

Dla różnych zdarzeń można zdefiniować:

  • Cykl - zdarzenie powtarzające się (np. zebranie zarządu odbywające się w każdy poniedziałek) w określonych odstępach czasu.
  • Zdarzenie prywatne - zaznaczenie tej opcji w oknie zdarzenia sprawia, że NIKT, nawet osoby, którym udostępniliśmy nasz kalendarz oraz przełożeni, nie będą widziały tych zdarzeń.

Funkcjonalność

Konfiguracja