Podręcznik użytkownika > Produkty

Produkty

Moduł Produkty to centralna baza produktów i usług oferowanych przez firmę. Może być ona wykorzystywana w wielu miejscach w systemie, m.in. podczas uzupełniania dokumentów magazynowych, tworzenia ofert czy zamówień. Podstawowe kartoteki produktów i usług możemy rozbudowywać wg naszych potrzeb przypisując im indywidualne cechy. Dodatkowo system umożliwia "przypinanie" zdjęć do towarów.


Ekran główny modułu Produkty

Zarządzanie bazą produktów

Konfiguracja