Podręcznik użytkownika > Narzędzia > Przegląd uprawnień do jednostek

Przegląd uprawnień do jednostek

Okno Przegląd uprawnień składa się z drzewa struktury organizacyjnej oraz list uprawnionych do wskazanej na drzewie jednostki. Zestawienie to ma jedynie charakter informacyjny, bez możliwości zmiany uprawnień.


Uprawnienia do jednostek nadawane są w zakładce Prawa do jednostek w kartotece użytkownika.

Po wybraniu na drzewie stanowiska, w tabeli u góry zostanie wyświetlona informacja o użytkowniku, który jest do niego przypisany. Z listy poniżej możemy odczytać, którzy użytkownicy mają prawo do tego stanowiska.

W przypadku wybrania na drzewie komórki organizacyjnej, z dolnej tabeli po prawej stronie odczytamy, którzy pracownicy są uprawnieni do tej jednostki.

Zobacz także