Podręcznik użytkownika > Pasek wtyczek > Komunikator

Komunikator

Komunikator w systemie eDokumenty przypomina inne popularne aplikacje tego typu i jest dostępny po kliknięciu ikony w Pasku wtyczek.


Okno komunikatora

Okno komunikatora

W górnej części okna komunikatora wyświetlony jest Pasek narzędzi, poniżej lista kontaktów z podziałem na grupy, a na dole przycisk zmiany statusu.

Lista kontaktów podzielona jest na grupy. Klikając nazwę grupy możemy rozwinąć lub zwinąć listę należących do niej kontaktów.

Obok nazwy każdego kontaktu wyświetlone jest zdjęcie/avatar kontaktu wraz z informacją - w postaci kolorowego kółeczka -a o dostępności danego pracownika. Po zalogowaniu do systemu eDokumenty, status ustawiany jest automatycznie jako Dostępny. Jego zmiany, jak również dodania tzw. opisu (który będzie widoczny dla innych pracowników w postaci tekstu obok naszego kontaktu na liście), dokonujemy po kliknięciu przycisku w lewym dolnym rogu okna komunikatora i wyborze odpowiedniej pozycji z rozwiniętej listy.

Po prawej stronie nad nazwą kontaktu wyświetlone są data i godzina, kiedy użytkownik był ostatnio dostępny.

Uwaga
Jeśli nasz status jest ustawiony na Niedostępny, nie mamy możliwości korzystania z komunikatora.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie, klikamy jego zdjęcie/avatar obok jego nazwy.


Informacje o kontakcie

Ustawienia i dodawanie kontaktów

Ustawienia obejmują zmiany profilowe i listy kontaktów. Aby dokonać modyfikacji w profilu, klikamy Menu > Profil w Pasku narzędzi.


Oprócz edycji danych podstawowych, możemy:

 • zaznaczyć opcję Powiadomienie dźwiękowe, która spowoduje, że nadejście nowej wiadomości będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym
 • podać id komunikatora zewnętrznego, np. gadu-gadu, na który będą wysyłane powiadomienia.

Okno ustawień listy kontaktów (w tym tworzenie grup kontaktów), wyświetlane jest po przejściu do zakładki Kontakty lub kliknięciu Menu > Kontakty w Pasku narzędzi komunikatora.

Zarządzanie listą kontaktów obejmuje:

 • Dodawanie grupy - po kliknięciu ikony , wprowadzeniu nazwy grupy w wyświetlonym oknie i kliknięciu OK.
  Uwaga
  Grupy kontaktów mają strukturę jednopoziomową, tzn. nie ma możliwości tworzenia podgrup.
 • Usuwanie grupy po zaznaczeniu jej na drzewku po lewej stronie i kliknięciu ikony
 • Edycję nazwy grupy po zaznaczeniu jej na drzewku po lewej stronie i kliknięciu ikony
 • Ręczne dodanie kontaktu po kliknięciu ikony .
 • Usuwanie kontaktu po zaznaczeniu jego nazwy na drzewku po lewej stronie i kliknięciu ikony
 • Dodanie kontaktu z listy po kliknięciu . (więcej poniżej)
 • Modyfikację kontaktu po zaznaczeniu jego nazwy na drzewku po lewej stronie, wprowadzeniu zmian w wyświetlonym po prawej stronie formularzu i kliknięciu ikony .

Nowe kontakty do listy dodajemy z poziomu okna ustawień lub klikając odnośnik Szukaj osób w Pasku narzędzi komunikatora. Wybranego pracownika (pracowników) zaznaczamy na liście użytkowników, z listy Dodaj do grupy wybieramy grupę kontaktów i klikamy przycisk Dodaj.


Lista Dodaj kontakt

Wysyłanie wiadomości

W celu wysłania wiadomości, dwukrotnie klikamy nazwę kontaktu na liście w oknie komunikatora. Treść wpisujemy w dolnym polu okna i klikamy ikonę Wyślij (koperty) powyżej lub wciskamy klawisz Enter, jeżeli zaznaczony jest checkbox w pasku ikon powyżej.


Istnieje także możliwość wstawiania do treści wiadomości odnośników do konkretnych elementów w systemie eDokumenty, np. odnośnik do kartoteki klienta lub sprawy. Aby wygenerować taki link, przechodzimy do odpowiedniego modułu, np. Sprawy, klikamy element na liście lewym przyciskiem myszy, przenosimy go do okna treści wiadomości i upuszczamy. Nadawca zobaczy treść w postaci, np. [@DOCUMENT:17147 Od: Exponenta Sp. z o.o. (Nr FV/8/06/16; 8976,79 PLN) @], która po wysłaniu zamieni się na hiperłącze umożliwiające otwarcie kartoteki konkretnej sprawy.

Uwaga
Link wygenerujemy również przenosząc do okna wiadomości ID obiektu wyświetlane po kliknięciu ikony znaku zapytania w prawym górnym rogu dokumentu, sprawy, zadania etc.

Odbiorca otrzyma powiadomienie o nadejściu nowej wiadomości w lewym dolnym rogu ekranu. Powiadomienia te mają pierwszeństwo przed innymi powiadomieniami systemowymi.


Okno wiadomości zostanie wyświetlone po jednokrotnym kliknięciu powiadomienia.

Wiadomość możemy wysłać również do grupy. W tym celu klikamy ikonę obok nazwy, a następnie Wyślij wiadomość do wszystkich w grupie.


W wyświetlonym oknie wpisujemy treść i klikamy przycisk Wyślij.

Uwaga
Po zamknięciu okna wiadomości, wątek zostanie przerwany, dlatego zaleca się jego minimalizację. Wszystkie wątki są dostępne w archiwum.

Archiwum wiadomości

Aby wyświetlić archiwum wszystkich wiadomości, klikamy odnośnik Archiwum w Pasku narzędzi komunikatora.


Archiwum wiadomości

Zakres dat wiadomości, które mają być wyświetlone ustalamy wybierając daty w polach Od, Do. Dodatkowo możemy skorzystać z wyszukiwarki.

Aby wyświetlić archiwalną rozmowę z użytkownikiem, klikamy jego identyfikator na liście po lewej stronie. W oknie obok zostaną wyświetlone wątki spełniające wskazane wyżej kryteria wyszukiwania.

Ikona obok wiadomości w Archiwum oznacza, że nie została ona przeczytana.

Uwaga
Dostęp do archiwum rozmów z osobą, z którą w danym momencie prowadzimy konwersację jest także możliwy po kliknięciu ikony Archiwum w oknie wiadomości

Uwaga
Jeśli posiadamy prawa do jednostek, osoby te wyświetlane są na liście Pracownik. Wybierając pracownika z listy, możemy przeglądać jego archiwum oraz powiadomienia, które otrzymał.

Zobacz także