Podręcznik użytkownika > Zadania

Zadania

Moduł Zadania to zestaw wszystkich spotkań, zadań, zdarzeń typu termin (w tym wydarzeń korporacyjnych), rozmów telefonicznych, przypomnień i adnotacji. Od modułu Kalendarz odróżnia go przede wszystkim sposób prezentacji. Dane gromadzone w tabeli możemy grupować np. ze względu na kontrahentów lub sprawy.

Okno główne modułu Zadania

Definicje

  • Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
  • Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.

Funkcjonalność

Konfiguracja