Podręcznik użytkownika > Ustawienia > Zastępstwo

Zastępstwo

Pracownik na czas swojej nieobecności może przekazać swoje obowiązki innej osobie lub kilku osobom w różnych okresach. W systemie eDokumenty oznacza to m.in., że przesłane do niego dokumenty będą przekazywane do wskazanego pracownika (pracowników). Zastępcę dla siebie lub osoby, do której mamy uprawnienia, ustalamy w formularzu Zastępstwo.


  • Z listy Dla kogo wybieramy pracownika, dla którego ustalamy zastępstwo
  • Klikamy Nowy w Pasku narzędzi i podajemy daty i godziny nieobecności oraz zastępcę.  • Klikamy Zapisz.

Po zalogowaniu do systemu, zastępca zobaczy komunikat informaujący o tym, w jakim terminie i kogo zastępuje.


Po przekazaniu dokumentu na stanowisko osoby nieobecnej, pojawi się on w folderze Nadesłane w module Dokumenty, po czym zostanie automatycznie przekazany do zastępcy.

Zadania workflow

Zastępca widzi zadania workflow przydzielone dla osoby zastępowanej w oknie portletu Workflow - zadania w Zestawieniu.

Ponadto może otworzyć źródłowy dokument nie będąc osobą przydzieloną do etapu workflow, jak również zaznaczyć jako Załatwione etap, który jest przydzielony do osoby, którą zastępuje.

Uwaga
Zastępstwo działa tylko w obrębie zadań workflow oraz dekretacji dokumentów. Nie dotyczy to spraw.

Edycja/usuwanie zastępstwa

Zastępstwa możemy edytować i usuwać, zaznaczając je na liście i klikając przyciski Edytuj, Usuń w Pasku narzędzi.

Zobacz także