Podręcznik użytkownika > ISO

ISO

Moduł ISO powstał z myślą o przechowywaniu - często obszernych - dokumentów koniecznych przy utrzymaniu systemu zarządzania jakością ISO. System eDokumenty udostępni wszystkim uprawnionym właściwe wersje dokumentów, zażąda potwierdzenia zapoznania się, jak również pozwoli pełnomocnikowi ds. jakości rejestrować przeglądy, rewizje i opisywać dokumenty dowolnymi atrybutami.


Ekran główny modułu ISO

Spis treści