Podręcznik użytkownika > ISO > Rewizja i przegląd dokumentów ISO

Rewizja i przegląd dokumentów ISO

Rewizja

W celu dokonania rewizji dokumentu ISO, zaznaczamy go na drzewie ISO i klikamy ikonę Rewizja w Pasku narzędzi. Następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy OK.


Formularz rewizji ISO

Aby dodać załącznik do listy, klikamy prawym przyciskiem myszy tabelę z załącznikami i z rozwiniętego menu wybieramy Dodaj nowy. Załącznik ten będzie widoczny w panelu zarządzania załącznikami w zakładce Właściwości.

Uwaga
Aby wyświetlić podgląd dodanego dokumentu w zakładce Treść, zaznaczamy jego nazwę na liście załączników w karcie Właściwości i klikamy przycisk Treść. Podgląd może być generowany tylko dla jednego dokumentu.

Informacja o ostatniej rewizji jest wyświetlana w sekcji Rewizja w kartotece dokumentu ISO. Lista wszystkich rewizji dostępna jest w zakładce Rewizje dokumentu dokumentu ISO.

Przegląd

W celu dokonania przeglądu dokumentu ISO, zaznaczamy go na drzewie ISO i klikamy ikonę Przegląd w Pasku narzędzi. Następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy OK.


Formularz przeglądu dokumentu ISO

Informacja o ostatnim przeglądzie i jego wyniku jest wyświetlana w sekcji Przegląd w kartotece dokumentu ISO.