Podręcznik użytkownika > Raporty

Raporty

Moduł Raporty jest miejscem, w którym możemy definiować, tworzyć i przeglądać raporty SQL dostosowane do naszych potrzeb. Dane do raportów mogą być pobierane z systemu eDokumenty, jak również z innych baz danych. Pozwala to na szybkie generowanie ważnych zestawień bez korzystania w tym celu z oprogramowania zewnętrznego. Jako elastyczne narzędzie analityczne, raporty mogą być wykorzystywane w różnych działach w firmie, zarówno w marketingu, jak i księgowości.


Ekran główny modułu Raporty

Zarządzanie raportami

Typy raportów