Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Nowe zdarzenie > Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Zdarzenie typu Rozmowa telefoniczna ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników.

Zakładka Ogólne


Zakładka Ogólne formularza dodawania zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Opis pól

 • W polu Temat wpisujemy temat rozmowy - domyślnie jest to Rozmowa telefoniczna
 • Pole Przebieg rozmowy przeznaczone jest na szczegółowy opis konwersacji. Możemy użyć wcześniej zdefiniowanej treści wybierając ją z listy Kategoria, np. handlowa rozmowa telefoniczna.
 • W polu Klient wybieramy firmę, z którą skontaktowano się telefonicznie. Ikony w polu Klient oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat.
 • W polu Rozmówca wybieramy osobę kontaktową - przedstawiciela firmy wskazanej w polu powyżej - z którą rozmawialiśmy. Aby dodać osoby kontaktowe z bazy klikamy ikonę . Rozmówcę możemy również wpisać ręcznie. W tym celu klikamy ikonę i wpisujemy nazwę rozmówcy.
 • Z listy Pracownik wybieramy pracownika, który przeprowadził rozmowę telefoniczną.
 • W polach Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia podajemy dzień i godziny przeprowadzenia rozmowy. Wartość w polu czas trwania obliczana jest automatycznie na podstawie tych wartości.
 • Wartoś wybrana w polu Kategoria dodawana jest do treści w polu Przebieg rozmowy.
 • W sekcji Typ rozmowy wybieramy charakter połączenia: rozmowa wychodząca, rozmowa przychodząca, rozmowa wewnętrzna.
 • Ikony w polu Numer sprawy oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Rozmowa powiązana ze sprawą będzie wyświetlona w kartotece tej sprawy w zakładce Terminarz.
 • Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł Kampanie, nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście Kampania.
 • Ze względu na charakter rozmowy telefonicznej opcja oznacz jako załatwione jest domyślne zaznaczona.
 • Zaznaczenie opcji oznacz jako prywatne sprawi, że zdarzenie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przypisujemy rozmowę, a zatem wskazanej w polu Pracownicy.
 • Zaznaczenie checkboxa ponowny kontakt spowoduje utworzenie Zadania na termin podany w polu obok. Klikając ikonę budzika, możemy ustawić przypomnienie o zadaniu ze wskazanym na liście wyprzedzeniem.

Pozostałe

 • Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
 • Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniki znajduje się w osobnym artykule.