Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Dodawanie nowych zdarzeń

Dodawanie nowych zdarzeń

Aby dodać nowe zdarzenie, na kalendarzu zaznaczamy obszar obejmujący czas trwania zdarzenia klikając lewym przyciskiem myszy godzinę rozpoczęcia i przeciągając go w dół. Następnie wybieramy typ zdarzenia z listy rozwiniętej po puszczeniu przycisku. Wskazanie w ten sposób godzin sposób sprawi, że pola Od, Do zostaną wypełnione automatycznie.


Dla każdego zdarzenia - w zależności od typu - wyświetlany jest odpowiednio zdefiniowany formularz. Zgodnie z powyższym zapisem, pola daty są uzupełniane automatycznie, możemy jednak je zmienić. Podczas tworzenia nowego zdarzenia:

  • wypełniamy pole Temat
  • opcjonalnie uzupełniamy pola Opis oraz Klient
  • jeśli zajdzie taka potrzeba, wybieramy osobę/osoby z listy Pracownicy.

    Uwaga
    Od wersji 4.10.31 w systemie obowiązuje ograniczenie systemowe Ograniczenia > Ogranicz widoczność pracowników. Posiadając to ograniczenie, użytkownik widzi na liście Pracownicy jedynie stanowiska, do których posiada prawa tzw. do jednostek.

Porada: szybka zmiana terminu

Aby przełożyć zadanie na inny termin, wystarczy, że zmienimy datę (i godzinę) w polu Data rozpoczęcia. Nie musimy aktualizować daty w polu Na kiedy, wystarczy że ją wyczyścimy za pomocą ikony x. System automatycznie obliczy termin zakończenia zadania, na podstawie wartości w polu Czas pracy. Datę w polu Na kiedy czyścimy przed zmianą pola Data rozpoczęcia.


Porada: jak utworzyć zdarzenia wynikające z ustaleń telefonicznych

W sytuacji, kiedy w trakcie rozmowy z klientem podają ustalenia dotyczące m.in. terminu spotkania, przygotowania dokumentu, np. oferty oraz kolejnej rozmowy np. w celu potwierdzenia godziny spotkania, możemy - bazując na zdarzeniu typu Rozmowa telefoniczna - zanotować wszystkie ustalenia oraz utworzyć powiązane zdarzenia.

Wykonany telefon rejestrujemy jako Rozmowę telefoniczną. W polu Przebieg rozmowy notujemy krótki opis przebiegu i ustalenia. Następnie - w sekcji Ponowny kontakt zapisujemy termin kolejnej rozmowy. Po zapisie - z poziomu tego samego formularza - dodajemy zdarzenia powiązane: Spotkanie - z uwzględnieniem daty - oraz Zadanie: przygotowanie dokumentu.

Efektem jest powstanie zapisów: Rozmowy, Spotkania i Zadań. Takie rozbicie gwarantuje wykonanie wszystkich czynności w określonym czasie, pozwala na śledzenie historii i jest kluczowe dla organizacji pracy handlowca. Utworzone w ten sposób zdarzenia wyświetlają się w kalendarzu.

Szczegółowy opis formularzy zdarzeń:

Uwaga
Zdarzenia możemy dodawać również korzystając z ikon umieszczonych w Pasku narzędzi oraz w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.

Zobacz także