Trac: Integrated SCM & Project Management

System Trac

System Trac wykorzystuje interfejs WWW, aby ułatwić i wspomóc zarządzanie projektem. Oprócz tego umożliwia śledzenie zgłoszonych błędów i usterek. W System Trac wbudowany został kompletny system Wiki, który ma na celu lepsze i pełniejsze wykorzystywanie systemu zarządzania wersjonowaniem oprogramowania. Oprócz tego z systemem zostało zintegrowanych wiele innych narzędzi, które pozwalają osobom pracującym jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości, aby przede wszystkim skupić się nad rozwojem tworzonego projektu.

System Trac jest rozpowszechniany na podstawie zmodyfikowanej licencji BSD (modified BSD License).
Tekst licencji można odnaleźć pod tym adresem, jak również w pliku COPYING załączonym do projektu.

python powered

Stronę projektu możesz odnaleźć pod adresem: http://trac.edgewall.org/