Podręcznik użytkownika > Narzędzia > Komponenty > Powiadomienia dla Windows

Powiadomienia dla Windows

Komponent eDokumentyNotifier umożliwia użytkownikom systemu Windows otrzymywanie powiadomień o otrzymaniu dokumentów bez zalogowania do systemu eDokumenty.

Instalacja i konfiguracja

Aby zainstalować aplikację, klikamy odnośnik do pliku instalacyjnego na liście komponentów (plik z rozszerzeniem *.exe).


W zależności od ustawień przeglądarki, plik zostaje pobrany na dysk w wyznaczonym miejscu lub otwarty po pobraniu. Instalacja rozpoczyna się po otwarciu pliku (po uprzednim zezwoleniu systemowi operacyjnemu na tę operację) i przebiega analogicznie, jak w przypadku instalacji dowolnej aplikacji w systemie Windows.

Aby przejść do instalacji, klikamy przycisk Dalej.


Następnie wskazujemy lokalizację na dysku, gdzie aplikacja ma zostać zainstalowana.


W kolejnym kroku wybieramy folder, w którym ma zostać utworzony skrót lub zaznaczamy opcję Nie twórz folderu w Menu Start.


Klikamy Instaluj.


Po poprawnym zakończeniu procesu instalacji, wyświetlony zostaje komunikat


Zaznaczenie opcji Uruchom program konfiguracyjny sprawi, że otwarte zostanie okno konfiguracji. W oknie tym wpisujemy dane wyświetlone na liście komponentów, tj. Adres jednostki oraz Symbol jednostki oraz nasze dane uwierzytelniające (login i hasło do systemu eDokumenty).


Dodatkowo - w zakładce Ustawienia okna konfiguracji możemy ustalić częstotliwość sprawdzania zmian w systemie eDokumenty, czas wyświetlania powiadomienia, dźwięk nadejścia powiadomienia oraz zaznaczyć opcję automatycznego uruchomienia aplikacji po uruchomieniu systemu Windows.


Okno konfiguracji można wywołać również po otwarciu aplikacji - klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę w pasku zadań Windows.

Korzystanie z powiadomień

Aplikację możemy uruchamiać ręcznie lub automatycznie, jeśli tak zakłada konfiguracja. W przypadku ręcznego uruchamiania aplikację otwieramy z Menu Start lub z poziomu folderu, w którym została zainstalowana - klikając bsnot.exe .

Uruchomiona aplikacja wyświetla się z postaci ikony w pasku zadań Windows.

Nadejście komunikatu symbolizowane jest przez pojawienie się wykrzyknika z kółeczku na ikonie .

Powiadomienie zawiera informację o zmianie w systemie eDokumenty oraz odnośnik do jego uruchomienia.


Działanie aplikacji możemy zatrzymać, klikając pozycję Zatrzymaj w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony w pasku zadań Windows. Akcja ta zmienia się na akcję Uruchom, która wznawia działanie aplikacji.

Aby wyłączyć aplikację, klikamy Zakończ w tym samym menu.