Podręcznik użytkownika > Narzędzia > Komponenty

Komponenty

System eDokumenty współpracuje ze skanerem - w zakresie skanowania plików bezpośrednio do dokumentu, z pakietem Office i OpenOffice w zakresie edycji plików na serwerze oraz Windows Notifierem w zakresie wyświetlania powiadomień. Aby móc w pełni korzystać z tych funkcjonalności, należy zainstalować odpowiednie aplikacje: