Podręcznik użytkownika > ISO > Drzewo ISO

Drzewo ISO

Dokumenty ISO wyświetlane są na drzewie. Wynika to z ich hierarchicznej struktury. Elementami drzewa są katalogi (teczki) i podkatalogi (podteczki) oraz umieszczone w nich dokumenty ISO i ich poddokumenty. Katalogi oznaczone są ikoną , natomiast dokumenty ikoną .


Drzewo ISO

Zawartość drzewa możemy filtrować wg statusu (domyślnie widoczne są dokumenty opublikowane i robocze, dodatkowo możemy wyświetlić wycofane lub ograniczyć widok tylko do opublikowanych), zaznaczając odpowiednie opcje po rozwinięciu ikony Filtr w górnej części panelu Dokumenty ISO.


Aby dodać, edytować lub usunąć teczkę, zaznaczamy folder (nadrzędny) na drzewie i klikamy odpowiednią ikonę w menu .

W formularzu dodawania/edycji podajemy nazwę i symbol teczki i klikamy OK


Uwaga
Operacja usuwania folderu nie wymaga potwierdzenia. Wraz z folderem usunięta zostaje cała jego zawartość - bez możliwości przywrócenia.

Po wybraniu dokumentu ISO na drzewku, jego kartoteka jest wyświetlana po prawej stronie.