WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Poczta email > Konfiguracja pierwszego konta email w systemie

Konfiguracja pierwszego konta email w systemie

Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania wiadomości email, musimy odpowiednio skonfigurować klienta poczty email. Po wejściu do modułu Poczta e-mail po raz pierwszy system poinformuje nas o konieczności przeprowadzenia takiej konfiguracji.


Po kliknięciu przycisku Tak zostanie wyświetlone okno Konfiguracja konta email składające się z kilku zakładek.


Okno konfiguracji kont email

Konfiguracja podstawowa

Zakładka Ogólne

Uwagi do wypełniania wybranych pól

Zakładka Serwery

Uwagi do wypełniania wybranych pól

Zakładka Foldery specjalne

Na potrzeby konfiguracji w zakładce Foldery specjalne wystarczające jest kliknięcie przycisku Ustaw domyślne.

Po wypełnieniu powyższych danych, klikamy przycisk OK.

Pozostałe zakładki

Zakładka Opcje

Uwagi do wypełniania wybranych pól

Zakładka Foldery

Aby odwzorować drzewko folderów z serwera i wyświetlić je w panelu nawigacyjnym Foldery, klikamy ikonę . Na wyświetlonym drzewie możemy dokonywać kolejnych operacji. Zostały one szczegółowo opisane w osobnym artykule.

Zakładka Reguły

Definiowanie reguł (spam) zostało opisane w osobnym artykule.

Zakładka Auto-odp.

Ustawienia autorespondera zostały opisane w osobnym artykule.

Zobacz także