Ustawienia

Ta strona pozwala Ci na spersonalizowanie ustawie tej strony.Wszystkie ustawienia są przechowywane po stronie serwera i identyfikowane przy użyciu mechaniuzmu ciasteczek. System ten pozwala na zachowanie Twoich ustawień pomiędzy wizytami.

Strona ta umożliwia korzystanie z klawiuszy skrótu, aby przyspieszyć dostęp do wybranych funkcji. Jednakże należy zwrócić uwagę, że uaktywnienie tych skrótów może spowodować konflikty z klawiszami skrótu przeglądarki lub całego systemu operacyjnego. Opcja ta domyślnie jest nieaktywna. Zobacz Klawisze skrótu aby uzyskać więcej informacji.