Ustawienia

Ta strona pozwala Ci na spersonalizowanie ustawie tej strony.Wszystkie ustawienia są przechowywane po stronie serwera i identyfikowane przy użyciu mechaniuzmu ciasteczek. System ten pozwala na zachowanie Twoich ustawień pomiędzy wizytami.

Ustawienie strefy czasowej spowoduje, że wszystkie znaczniki czasu i daty będą wyświetlane tak jak zdefiniowana strefa czasowa lokalna, a nie jak strefa czasowa ustawiona po stronie serwera.

Przykład: Wg. czasu UTC w tej chwili jest 17:51:54Z.
Wg. the domyślnej strefy czasowej jest w tej chwili: 19:51:54+02:00.

Uwaga: Czas uniwersalny UTC jest również oznaczany jako GMT (Czas Greenwich).
Wartość dodatnia oznacza przesunięcie na wschód od Greenwichm natomiast wartość ujemna oznacza przesunięcie na zachód względem Greenwich.