Ustawienia

Ta strona pozwala Ci na spersonalizowanie ustawie tej strony.Wszystkie ustawienia są przechowywane po stronie serwera i identyfikowane przy użyciu mechaniuzmu ciasteczek. System ten pozwala na zachowanie Twoich ustawień pomiędzy wizytami.

Klucz sesji jest używany do prawidłowej identyfikacji prywatnych ustawień przechowywanych po stronie serwera. Pomimo, że domyślnie jest generowany jako losowy ciąg znaków, możesz mu nadać bardziej przyjazną nazwę, aby łatwiej go zamapiętać. Następnym razem będziesz mógł odczytać zapisane prywatne ustawienia w innej przeglądarce przy użyciu tego klucza.

Możesz odczytać wcześniej zapisane dane poprzez wprowadzenie swojego klucza sesji. Pozwala to na współdzielenie prywatnych ustawień pomiędzy przeglądarkami bez konieczności logowania.