Podręcznik użytkownika > Zadania > Przypomnienia i adnotacje

Przypomnienia i adnotacje

Definicje

 • Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
 • Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.

Przypomnienia

Aby dodać nowe przypomnienie w module Zadania, klikamy ikonę Nowe przypomnienie w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:

 • wpisujemy treść przypomnienia w polu Opis
 • podajemy datę i godzinę wyświetlenia przypomnienia w polu Kiedy
 • Wybieramy z listy Pracownik użytkownika, dla którego tworzymy przypomnienie
 • opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
 • klikamy OK.


Formularz dodawania nowego przypomnienia

Przypomnienie wyświetla się w określonym w polu Kiedy momencie w formie okna komunikatu.


Przypomnienie

Przypomnienie możemy przekładać o określoną ilość czasu. W tym celu klikamy przycisk Przełóż w lewym dolnym rogu ekranu i z listy Przypomnij za wybieramy wartość. Klikamy OK.


Przekładanie przypomnienia

Przypomnienia mogą być wyświetlane również, kiedy przeglądarka jest zminimalizowana. Aby aktywować taką funkcję, należy wyrazić zgodę na wyświetlanie przypomnień, o które zapyta przeglądarka.

Uwaga
Przypomnienia dodane na etapie modyfikacji zdarzenia są wyświetlone na liście w module Zadania i mogą być z tego poziomu modyfikowane. Okno edycji przypomnienia jest takie samo, jak okno dodawania przypomnienia.

Adnotacje

Aby dodać nową adnotację w module Zadania, klikamy ikonę Nowa adnotacja w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:

 • z listy Pracownik wybieramy użytkownika, dla którego tworzymy adnotację
 • w polu Temat wpisujemy tytuł notatki
 • w polu Treść podajemy treść adnotacji
 • opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
 • klikamy OK.


Formularz dodawania nowej adnotacji

Uwaga
Zaznaczenie opcji ustaw jako prywatne sprawi, że adnotacja będzie widoczna tylko dla osoby wskazanej na liście Pracownicy.

Uwaga
Po zapisie adnotacja ma status załatwione, dlatego, aby wyświetlić ją na liście, musimy zastosować filtr Pokazuj załatwione.

Zobacz także