Zmiany pomiędzy wersją 1 and wersją 2 dla UserGuideV5/Tasks/AddEditEvent

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/08/16 11:28:15 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
 • UserGuideV5/Tasks/AddEditEvent

  v1 v2  
  3232Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić. Możemy je wyświetlić na liście zaznaczając opcję '''Usunięte zadania''' w menu zmiany widoku listy w '''Pasku narzędzi'''. Widok taki mają jedynie użytkownicy posiadający przywilej systemowy '''Przywilej oglądania usuniętych zadań'''.[[BR]] 
  3333 
  34 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zadania_filtr.png, 200)]] 
   34[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zadania_filtr.png, 180)]] 
  3535 
  3636=== Zobacz także ===