Podręcznik użytkownika > Raporty > Grupy raportów

Grupy raportów

Aby ułatwić przeglądanie raportów w systemie eDokumenty, możemy podzielić je na grupy, np. rozliczenia, sprzedaż, zadania. Grupy raportów wyświetlane są w głównym oknie modułu Raporty w postaci bloków zawierających listy raportów należących do poszczególnych grup. Ich kolejność zależna jest od priorytetu.

Panel zarządzania grupami dostępny jest z menu Akcje po wybraniu pozycji Edytuj grupy raportów. W oknie tym wyświetlana jest lista grup z informacją o priorytecie (przedostatnia kolumna) i liczbie raportów w grupie (ostatnia kolumna).


Panel zarządzania grupami raportów

Aby zdefiniować nową grupę, klikamy ikonę Nowa w Pasku narzędzi, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy Zapisz.


Formularz dodawania/edycji grupy raportów

W polu Priorytet wpisujemy wartość, która będzie miała wypływ na miejsce wyświetlenia grupy w module. Im większa liczba, tym mniejszy priorytet, zatem grupa będzie wyświetlana niżej. Grafikę, która wyświetlać się będzie obok nazwy grupy, wybieramy z listy wyświetlonej po kliknięciu ikony . Aby usunąć grafikę, klikamy .

Uwaga
Nową grupę możemy dodać również po kliknięciu ikony obok listy Grupa w zakładce Ogólne okna definicji raportu.

W celu edycji grupy, zaznaczamy ją na liście w panelu zarządzania grupami i klikamy ikonę Edycja w Pasku narzędzi. Okno edycji grupy jest takie samo, jak okno dodawania nowej grupy.

Aby usunąć grupę raportów, musi być ona pusta, zatem przed dokonaniem tej operacji należy usunąć wszystkie raporty należące do grupy. Następnie nazwę grupy zaznaczamy na liście i klikamy Usuń w Pasku narzędzi. Chęć dokonania operacji musimy potwierdzić klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.

Uwaga
Grupy usuwane są pojedynczo.

Uwaga
Grupy raportów nie wiążą się z grupowaniem w zakładce Definicja formularza raportu.