Version 2 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Pasek wtyczek > Powiadomienia

Powiadomienia

W oknie powiadomień wyświetlanych jest 100 ostatnich powiadomień dotyczących zdarzeń, spraw, dokumentów itd., do których dostęp ma zalogowany użytkownik. Powiadomienia obejmują m.in. informacje o nowych komentarzach, o utworzeniu zadania do zalogowanego pracownika, o pojawieniu się nowego dokumentu w sprawie.

Informacja o pojawieniu się nowych powiadomień wyświetla się w pasku wtyczek w postaci tzw. dymku.


Informacja o nowych powiadomieniach

Liczba widoczna obok ikony megafonu oznacza ilość powiadomień na liście - zarówno przeczytanych, jak i nieprzeczytanych. Każdy element listy zawiera odnośnik do dokumentu, sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy.


Okno z listą powiadomień

Aby usunąć powiadomienie z listy, klikamy znak x w prawym górnym rogu. Aby usunąć wszystkie powiadomienia, klikamy link Oznacz jako przeczytane wszystkie powiadomienia.

Uwaga
Powiadomienia są archiwizowane w archiwum Komunikatora.

Uwaga
Lista nie zawiera powiadomień o otrzymaniu zadania Workflow - lista tych zadań znajduje się w portlecie Workflow w Zestawieniu.