Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Import bazy osób kontaktowych

Import bazy osób kontaktowych

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: przygotowanie pliku *.csv do importu). Aby importować bazę osób kontaktowych z pliku *.csv klikamy ikonę Import z pliku CSV w pasku narzędzi lub w oknie Osobistej książki adresowej. Importu pokonujemy przy pomocy Kreatora importu osobistej książki adresowej.


Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 1

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_baza_kontaktow.csv) parametry te będą następujące:

  • Separator kolumn przecinek
  • Separator tekstu "
  • Kodowanie cp1250.

Klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji Podgląd importowanego pliku i przenosimy go do komórki w kolumnie Powiązanie w sekcji Powiązania. W załączonym przykładzie element Nazwa przeniesiemy do wiersza z wartością Imię i nazwisko w kolumnie Pole, element Adres email przeniesiemy do komórki obok komórki Email itd. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.


Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 2

Uwagi do sekcji Opcje importu
Na liście Dane istniejących osób wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących osób kontaktowych), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te osoby kontaktowe, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te osoby kontaktowe, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku.

Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zmiana domyślnej wartości w polu Zacznij od wiersza na 1 sprawi, że zostanie on zaimportowany.

Istnieje także możliwość powiązania osoby kontaktowej z kontrahentem, jeśli w naszym pliku *.csv znajduje się kolumna zawierająca NIP, Nazwę firmy lub Adres email, na podstawie których możemy zdefiniować powiązanie. Klient musi znajdować się z bazie klientów w systemie eDokumenty.


Kreator importu bazy osób kontaktowych - podsumowanie importu

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk Dalej. Po zakończeniu importu wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych.

Po kliknięciu Dalej następuje powrót do okna głównego modułu.

Uwaga
Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać Prawo do importowania kontaktów z pliku csv (ustawienia w panelu Pracownicy).

Zobacz także

Załączniki