Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Książka adresowa

Książka adresowa

W systemie eDokumenty możemy korzystać z książki adresowej ogólnodostępnej oraz osobistej książki adresowej. Dostęp do obu uzyskujemy po kliknięciu ikony Książka adresowa w Pasku narzędzi.

Osobista książka adresowa

Osobista książka adresowa zawiera się w Ogólnodostępnej książce adresowej. Korzystanie z niej jest wygodne, jeśli często wysyłamy do wiadomości email do tych samych osób. Osoby kontaktowe z Osobistej książki adresowej wyświetlają się bowiem w formie podpowiedzi na liście adresatów przy tworzeniu wiadomości.


Osobista książka adresowa

Jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia, możemy przeglądać osobiste książki adresowe innych użytkowników. W tym celu wystarczy, że wybierzemy taką osobę z Listy pracowników.

Z poziomu Osobistej książki adresowej możemy dodawać nowe kontakty. Klikamy w tym celu ikonę Dodaj osobę i postępujemy zgodnie z instrukcją.

Wybrane osoby kontaktowe możemy dodawać do/usuwać z Osobistej książki adresowej. Usuwanie następuje po zaznaczeniu osób kontaktowych na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i kliknięciu ikony Usuń powyżej. Napełnianie książki adresowej osobami kontaktowymi wystawionymi przez nas, spełniającymi określone kryteria, następuje po kliknięciu ikony Napełnij i wybraniu odpowiedniej pozycji z listy rozwijanej.


Osobista książka adresowa - menu Napełnij

Chcąc zaimportować osoby kontaktowe z pliku *.csv, klikamy ikonę Import. Instrukcja importu osób kontaktowych z pliku

Ogólnodostępna książka adresowa

Do ogólnodostępnej książki adresowej trafiają osoby kontaktowe dodawane przez wszystkich użytkowników korzystających z systemu. Znajdziemy w niej zarówno osoby kontaktowe przypisane do kontrahentów, jak i te oznaczone jako osobiste przez użytkowników.


Ogólnodostępna (pełna) książka adresowa

Zaznaczone na liście osoby kontaktowe możemy dodać do Osobistej książki adresowej klikając ikonę Dodaj.