Podręcznik użytkownika > Menu Otwórz > Otwórz w nowym oknie

Otwórz w nowym oknie

Wybranie jednej z poniższych pozycji z menu Otwórz sprawi, że moduł lub komponent zostanie otwarty w nowym oknie.