Podręcznik użytkownika > ISO > Modyfikacja, usuwanie i wycofywanie dokumentów ISO

Modyfikacja, usuwanie i wycofywanie dokumentów ISO

Modyfikacja

Aby edytować dokument ISO, zaznaczamy go na drzewie ISO i dokonujemy zmian w wyświetlonej obok kartotece dokumentu ISO. Aby zapisać zmiany, klikamy przycisk Zapisz umieszczony pod kartoteką.

Elementem modyfikacji dokumentu ISO jest również jego rewizja.

Dokumenty ISO możemy przemieszczać między teczkami. W tym celu zaznaczamy je na drzewie ISO i klikamy ikonę Przenieś w Pasku narzędzi. W wyświetlonym drzewie wskazujemy katalog, w którym ma być umieszczony dokument, i klikamy Zapisz.

Usuwanie

Aby usunąć dokument ISO, zaznaczamy go na drzewie ISO i klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi. Operacja ta nie wymaga potwierdzenia. Usuniętego dokumentu nie można przywrócić.

Wycofywanie

Wycofywanie dokumentu ISO polega na zmianie jego statusu na Wycofany i jest możliwe na dwa sposoby:

  • po zaznaczeniu dokumentu na drzewie ISO i kliknięciu ikony Wycofanie w Pasku narzędzi
  • zmieniając status w zakładce Właściwości w kartotece dokumentu ISO na Wycofany.

Dokument może zostać przywrócony poprzez zmianę statusu na Roboczy lub Opublikowany.