Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Dodawanie dokumentów

Typy dokumentów

Aby dodać nowy dokument w module eDokumenty, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi i z rozwiniętej listy wybieramy typ dokumentu. W zależności od typu dokumentu, zostaje wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania podstawowych typów dokumentów:

Dokumenty podstawowe

Dokumenty księgowe

Dokumenty magazynowe

Pozostałe

Uwaga
Dokumenty mogą być dodawane również z poziomu zakładki Dokumenty w innych miejscach w systemie, np. w Sprawie czy Kartotece klienta.

Zobacz także: