Podręcznik użytkownika > Klienci > Szybkie dodawanie klientów do bazy

Szybkie dodawanie klientów do bazy

Klientów możemy dodawać nie tylko z poziomu modułu Klienci, ale również na etapie rejestracji korespondencji, tworzenia dokumentu itd. Jest to możliwe wszędzie tam, gdzie w polu Klient znajduje się ikona +, której kliknięcie otwiera uproszczony formularz dodawania kontrahenta.


Uproszczony formularz dodawania nowego klienta

W formularzu możemy jedynie podać nazwę klienta i zapisać go lub podać NIP i kliknąć przycisk Pobierz dane z GUS, aby zaimportować komplet danych z bazy GUS.

Po kliknięciu przycisku wyświetlony zostanie formularz z pobranymi danymi. W razie pomyłki NIP możemy podać jeszcze raz i kliknąć przycisk Pobierz dane, aby wczytać informacje.


Formularz pobierania danych z GUS

Raz na kilkaset przypadków może się zdarzyć, że użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu z obrazka. Podajemy wtedy kod i klikamy Zatwierdź.


Okienko weryfikacji, czy użytkownik jest człowiekiem

Następnie klikamy przycisk Wstaw dane i - po powrocie do formularza dodawania nowego klienta - Zapisz.

Zobacz także