Zmiany pomiędzy wersją 1 and wersją 2 dla UserGuideV5/Cases/EditClose

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/26/16 09:27:52 (8 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
 • UserGuideV5/Cases/EditClose

  v1 v2  
  2222Chcąc usunąć wiele spraw jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy ikonę '''Zamknij''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] 
  2323 
  24 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_zamykanie spraw.png, 300)]][[BR]] 
   24[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_sprawy_01.png, 300)]][[BR]] 
  2525''Okno zamykania spraw'' [[BR]] 
  2626 
   
  3333Pojedynczą sprawę (wraz z podsprawami) możemy zamknąć z poziomu kartoteki sprawy. W tym klikamy przycisk '''Menu''' na kartotece i wybieramy pozycję '''Zamknij sprawę'''. [[BR]] 
  3434 
   35[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_sprawy_02.png, 300)]][[BR]] 
   36''Fragment menu sprawy'' [[BR]] 
   37 
  3538Zamknięte sprawy mogą być wznawiane pojedynczo. Dotyczy to również spraw zawierających podsprawy, tzn. jeśli wznowimy sprawę, która była zamknięta wraz z podsprawami, to tylko sprawa główna zostanie wznowiona, a każda podsprawa będzie musiała być wznawiana osobno. Istnieją dwie drogi wznawiania spraw: 
  3639* zamkniętą sprawę zaznaczamy na liście i wybieramy z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Wznów sprawę''' 
  3740* klikamy przycisk '''Menu''' na kartotece i wybieramy pozycję '''Wznów sprawę'''. 
   41 
   42[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_sprawy_04.png, 300)]][[BR]] 
   43''Fragment menu sprawy'' [[BR]] 
  3844 
  3945__'''Uwaga'''__ [[BR]]