Podręcznik użytkownika > Sprawy > Zakładanie nowych spraw

Zakładanie nowych spraw

Sprawy rejestrowane są w teczkach. Aby założyć nową sprawę, w drzewku w panelu Teczki wybieramy teczkę, po czym klikamy ikonę Nowa sprawa w Pasku narzędzi. Teczki na drzewku oznaczone są ikoną .


Następnie wypełniamy formularz i klikamy przycisk Zapisz. Do utworzenia sprawy niezbędne jest wypełnienie pól: Nazwa, Teczka, Typ sprawy oraz Odpowiedzialna/y.


Formularz dodawania nowej sprawy

Uwaga
Sprawy możemy tworzyć jedynie w teczkach, do których mamy dostęp.

Uwaga
Dostęp do nowo dodanej sprawy uzyskują automatycznie wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do teczki, w której sprawa została utworzona.

Uwaga
Sprawy możemy zakładać również:

  • w module Dokumenty poprzez dołączanie do sprawy
  • klikając ikonę w polu Numer sprawy w formularzach dodawania elementów takich jak zdarzenia czy dokumenty
  • w zakładce Sprawy w Kartotece klienta

W powyższych przypadkach korzystamy z podstawowego formularza tworzenia nowej sprawy.

Uwaga
W formularzu Sprawy możemy definiować, jakie pola i zakładki mają być widoczne dla poszczególnych użytkowników. Szczegółowy opis można przeczytać w osobnym artykule.

Zobacz także