Podręcznik użytkownika > Ustawienia > Panel sterowania > Cechy

Cechy

Zdefiniowane w Panelu sterowania cechy wyświetlane są w zakładce Cechy elementów takich, jak: sprawy, kontakty, osoby kontaktowe, produkty, pracownicy itd. Sposób definiowania cech zostanie opisany na przykładzie cech kontaktów.

Panel zarządzania cechami składa się z listy zdefiniowanych elementów oraz Paska narzędzi.


Panel zarządzania cechami

Definiowanie nowej cechy

Aby dodać nową cechę, klikamy ikonę Nowa cecha w Pasku narzędzi, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy ikonę Zapisz zmiany w Pasku narzędzi (dyskietka).


Formularz definiowania cechy

Nazwa pola Opis
Cecha Nazwa cechy
Alias Ciąg znaków, który może być wykorzystany w procedurze workflow zamiast ID, które może się zmienić
Symbol Unikalna wartość w obrębie danego podmiotu
Typ pola Rodzaj pola, np. lista rozwijana, radio button. Istnieje możliwość wybrania gotowych elementów, np. listy pracowników. Wartość ta nie podlega edycji po zapisie!
Wymagana Zaznaczenie tej opcji sprawi, że uzupełnienie pola będzie obowiązkowe
Grupa Grupa, w której ma być wyświetlana cecha. W zakładce Cechy będzie widoczna w postaci rozwijanego panelu
Wzorzec maski W sytuacji, kiedy pole ma przyjmować np. tylko wartości liczbowe, wybieramy odpowiednią maskę z tej listy. Spowoduje to automatyczne wypełnienie kolejnych pól
Maska Pole na regułę walidacji, np. (\-?\d{0,12}|)$ sprawdza, czy liczba jest całkowita
Komunikat Treść komunikatu, który będzie wyświetlany po negatywnej walidacji

Po zapisie formularza następuje powrót do listy definicji. Następnie zaznaczamy cechę na liście (klikając checkbox obok nazwy) i klikamy ikonę Edycja cechy w Pasku narzędzi.


Formularz edycji cechy

Formularz edycji jest formularzem dodawania cechy wzbogaconym o:

  • możliwość dodawania uprawnień do odczytu lub zapisu (czyli uzupełnienia pola) w zakładce Cechy (przycisk Uprawnienia)
  • Atrybuty mają wpływ na wygląd elementu, np. na wymiary listy rozwijanej.


Formularz definiowania/modyfikacji atrybutów cechy

  • Klikając przycisk Utwórz znacznik automatycznie zostaje wygenerowany formularz ze znacznikiem, który może zostać użyty w szablonie dokumentu.


Formularz tworzenia/edycji znacznika

  • W sekcji Opcje (wyświetlanej w przypadku wyboru np. pola jednokrotnego wyboru) definiujemy wartości dla poszczególnych typów pól, np. pozycje widoczne na liście rozwijanej. Aby dodać element, klikamy ikonę Dodaj nową opcję obok tabeli Opcje. Spowoduje to wyświetlenie formularza dodawania elementu pod tabelą.

W formularzu wpisujemy nazwę opcji; zaznaczamy checkbox obok, jeśli ma być domyślnie zaznaczona; podajemy liczbę oznaczającą kolejność na liście opcji. Zapisujemy klikając Zatwierdź.

Aby edytować/usunąć opcję, zaznaczamy ją na liście (klikając checkbox obok nazwy) i klikamy ikonę Edytuj zaznaczoną opcję/Usuń zaznaczoną opcję. Usuwanie nie wymaga potwierdzenia.

Do listy definicji powracamy klikając zieloną strzałkę Powrót w Pasku narzędzi.

Aby usunąć cechę, zaznaczamy ją na liście (klikając checkbox obok nazwy) i klikamy ikonę Usunięcie cechy w Pasku narzędzi. Chęć wykonania operacji zatwierdzamy klikając Tak w wyświetlonym oknie.

Kolejność cech na liście możemy zmieniać zaznaczając element na liście i klikając strzałkę w dół lub w górę w Pasku narzędzi.

Zobacz także