Version 1 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Ustawienia > Panel sterowania > Ogólne > Szablony znaków

Szablony znaków

Panel zarządzania numeracją (szablonami znaków) w systemie to miejsce, w którym definiujemy i modyfikujemy numery dokumentów przechowywanych w module Dokumenty, dokumentów z modułu ISO, spraw w module Sprawy i innych numerowanych elementów. Panel dostępny jest po kliknięciu odnośnika Szablony znaków w grupie Ogólne w Panelu sterowania.


Panel zarządzania szablonami numeracji

Elementami na liście zarządzamy przy użyciu Paska narzędzi.

Aby zdefiniować nowy szablon numeracji, klikamy ikonę Dodaj. Okno dodawania jest takie samo, jak okno edycji (wyświetlane po zaznaczeniu elementu na liście i kliknięciu przycisku Edytuj).


Okno dodawania/edycji szablonu numeracji

Uwagi do wypełniania wybranych pól

  • W polu Typ wskazujemy, dla jakiego rodzaju elementu dany szablon numeracji ma zastać zastosowany.
  • Szablon definiujemy za pomocą znaków, których lista znajduje się poniżej. Po wybraniu pozycji z tej listy i kliknięciu odnośnika wstaw umieszczonego obok, element zostanie dodany w polu Szablon. Separatory pomiędzy znakami wybieramy sami, wpisując je ręcznie. Separatorem może być np. znak / lub -.

Aby usunąć szablony, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i klikamy przycisk Usuń.

Resetowanie licznika numeracji

Liczni resetuje się w zależności od zastosowanych znaczników, jeśli znaczniki zawierają się w sobie licznik będzie resetowany według najmniejszego jeśli w szablonie jest {DD} - licznik będzie resetował się codziennie jeśli w szablonie jest {MM} - licznik będzie resetował się co miesiąc jeśli w szablonie jest {RR} - licznik będzie resetował się co rok

Przykład szablony dla wpisów w Dziennikach: {RWA}/{RR}/{MM}/{NR4} - w tym przypadku licznik będzie zerował się co miesiąc ponieważ zawiera się w roku.