Podręcznik użytkownika > Ustawienia > Panel sterowania > Kalendarz i karty pracy > Kategorie zdarzeń

Kategorie zdarzeń

W słowniku Kategorie zdarzeń definiowane są wartości, które są widoczne na liście Kategoria formularza zdarzenia.

Słownik ten jest typu podstawowego. Zarządzamy nim według ogólnej instrukcji.

Definicje dodajemy korzystając z formularza Kategoria zdarzenia, wpisując nazwę w polu Opis, wybierając typ zdarzenia z listy Typ i klikając Zapisz.


  • Wartość w polu Priorytet ma wpływ na kolejność elementu na liście - im większa wartość, tym niżej na liście.
  • Zaznaczenie opcji Domyślna sprawi, że wartość ta będzie domyślnie wybrana na liście podczas dodawania zdarzenia wybranego wyżej typu.