Zmiany pomiędzy wersją 4 and wersją 5 dla UserGuideV5/Search

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/03/16 15:05:48 (8 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
 • UserGuideV5/Search

  v4 v5  
  7979=== Zarządzanie folderami wyszukiwania === #point5 
  8080 
  81 Aby definiować i modyfikować foldery wyszukiwania, z menu górnego wybieramy '''Ustawienia > Panel sterowania > Ogólne > Foldery wyszukiwania'''. [[BR]] 
   81Aby definiować i modyfikować foldery wyszukiwania, z menu górnego wybieramy '''Ustawienia > Panel sterowania > Ogólne > Foldery wyszukiwania'''. [[BR]][[BR]] 
  8282  
  8383[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:wyszukiwarka_07_foldery_wyszukiwania.png, 400)]][[BR]] 
   
  8686Aby dodawać folder wyszukiwania, klikamy '''Nowy''', a następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]] 
  8787 
  88 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:utworz_folder_wyszukiwania.png, 300)]][[BR]] 
  89 ''Formularz dodawania/edycji folderu wyszukiwania'' [[BR]] 
   88[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:wyszukiwarka_08_foldery_wyszukiwania.png, 300)]][[BR]] 
   89''Formularz dodawania folderu wyszukiwania'' [[BR]] 
  9090 
  9191W polu '''SQL''' wprowadzamy warunek SQL definiujący folder. Przykładowa kwerenda dla folderu '''Klienci potencjalni''': 
   
  101101Po zapisie folderu wyszukiwania możemy uprawniać do niego pracowników lub grupy użytkowników. W tym celu dwukrotnie klikamy nazwę folderu wyszukiwania, po czym klikamy przycisk '''Uprawnieni''' w lewym dolnym rogu ekranu. [[BR]] 
  102102 
  103 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:folder_wyszukiwania_uprawnieni.png, 250)]][[BR]] 
   103[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:wyszukiwarka_09_foldery_wyszukiwania.png, 250)]][[BR]] 
   104''Formularz edycji folderu wyszukiwania'' [[BR]] 
  104105 
  105106Następnie z listy wybieramy, czy uprawniać będziemy pojedynczych pracowników, czy grupy, po czym zaznaczamy pozycję na liście po lewej stronie i za pomocą niebieskich strzałek przenosimy do okna '''Uprawnieni'''. 
  106107 
  107108=== Tworzenie folderów wyszukiwania z poziomu okna filtrów === #point6 
  108 Aby zdefiniować nowy folder wyszukiwania, klikamy odnośnik '''Utwórz folder wyszukiwania''' w panelu '''Filtry''' po uprzednim zaznaczeniu filtrów. Następnie wypełnianiamy formularz '''Folder wyszukiwania''' i klikamy '''OK'''. [[BR]] 
  109109 
  110 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_folder_wyszukiwania.png, 300)]][[BR]] 
   110Aby zdefiniować nowy folder wyszukiwania, klikamy odnośnik '''Utwórz folder wyszukiwania''' w panelu '''Filtry''' po uprzednim zaznaczeniu filtrów. Następnie wypełniamy formularz '''Folder wyszukiwania''' i klikamy '''OK'''. [[BR]] 
   111 
   112[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:foldery_wyszikiwania_nowy.png, 300)]][[BR]] 
  111113''Folmularz '''folder wyszukiwania'''''  
  112114 
  113115== Wyszukiwanie w polach formularzowych == #point7 
  114 Niektóre pola w formularzach i kartotekach obiektów w systemie eDokumenty mają formę wyszukiwarek z dodatkowymi opcjami takimi, jak możliwość dodania nowego elementu np. do bazy kontrahentów. Funkcjonalność zostanie omówiona na przykładzie pola '''Nadawca'''. [[BR]] 
  115116 
  116 Pole formularzowe z możliwością wyszukiwania składa się z wyszukiwarki i menu opcji dodatkowych rozwiniętego po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nabywca_szukaj_rozwin.png, 14)]]. [[BR]] 
   117Niektóre pola w formularzach i kartotekach obiektów w systemie eDokumenty mają formę wyszukiwarek z dodatkowymi opcjami takimi, jak możliwość dodania nowego elementu np. do bazy kontrahentów. Funkcja zostanie omówiona na przykładzie pola '''Nadawca'''. [[BR]] 
  117118 
  118 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nabywca_szukaj_1.png, 200)]][[BR]] 
   119Pole formularzowe z możliwością wyszukiwania składa się z wyszukiwarki i menu opcji dodatkowych rozwiniętego po kliknięciu ikony menu - trzy poziome kreski. [[BR]] 
   120 
   121[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:wyszukiwarka_10.png, 200)]][[BR]] 
  119122''Pole '''Nadawca''''' [[BR]] 
  120123 
  121 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nabywca_szukaj_2.png, 200)]][[BR]] 
   124[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:nabywca_szukaj_2.png, 200)]][[BR]] 
  122125''Menu opcji dodatkowych'' [[BR]] 
  123126 
   
  126129Po ustaleniu obszaru wyszukiwania w polu '''Wyszukaj''' wpisujemy ciąg znaków - może to być fragment nazwy firmy - i wciskamy klawisz '''Enter''' lub klikamy ikonę lupy. [[BR]] 
  127130 
  128 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nabywca_szukaj_3.png, 200)]][[BR]] 
   131[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:wyszukiwarka_12.png, 200)]][[BR]] 
  129132''W polu '''Wyszukaj''' wystarczy wpisać kilka znaków'' [[BR]] 
  130133 
  131134Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w postaci listy, z której wybieramy interesującą nas pozycję. Informacja o ilości znalezionych elementów widoczna jest w tzw. ''dymku''. [[BR]] 
  132135 
  133 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nabywca_szukaj_4.png, 200)]][[BR]] 
   136[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:wyszukiwarka_13.png, 200)]][[BR]] 
  134137''Widok wyników wyszukiwania'' [[BR]] 
  135138 
   
  137140W przypadku dużej ilości danych, lista wyników zawiera tylko 500 pozycji. W takiej sytuacji zaleca się wyczyszczenie listy i ponowne wpisanie innej frazy. [[BR]] 
  138141 
  139 Kryteria wyszukiwania możemy zdefiniować korzystając z wyżej opisanych mechanizmów - wyszukiwarki oraz filtrów. Aby otworzyć okno  zaawansowanego wyszukiwania, z menu opcji dodatkowych wybieramy '''Wyszukiwanie zaawansowane'''. 
   142Kryteria wyszukiwania możemy zdefiniować korzystając z wyżej opisanych mechanizmów - wyszukiwarki oraz filtrów. Aby otworzyć okno zaawansowanego wyszukiwania, z menu opcji dodatkowych wybieramy '''Wyszukiwanie zaawansowane'''. 
  140143 
  141144[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nabywca_szukaj_5.png, 400)]][[BR]] 
   
  144147Odnalezionego klienta lub kontakt zaznaczamy klikając odpowiedni wiersz na liście. W związku z tym, że nazwy są odnośnikami do kartotek klientów, klikamy w pusty obszar w rekordzie z nazwą. [[BR]] 
  145148 
  146 Aby wyczyścić listę wyników i ponownie przeszukać bazę, klikamy ikonę  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:ikona_usun.png, 14)]]. [[BR]] 
   149Aby wyczyścić listę wyników i ponownie przeszukać bazę, klikamy ikonę  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:usun_portlet_ikona.png, 14)]]. [[BR]] 
  147150 
  148 Aby dodać do bazy kontrahentów nowego klienta, wybieramy spośród opcji dodatkowych pozycję '''Dodaj nowy kontakt''', uzupełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''Zapisz'''. Kartotekę klienta możemy później edytować w module [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients Klienci]. 
   151Aby dodać do bazy kontrahentów nowego klienta, wybieramy spośród opcji dodatkowych pozycję '''Dodaj nowy kontakt''', uzupełniamy wyświetlony [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/QuicklyAdd formularz] i klikamy '''Zapisz'''. Kartotekę klienta możemy później edytować w module [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients Klienci]. [[BR]] 
  149152 
  150 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nabywca_szukaj_nowy_klient.png, 300)]][[BR]] 
  151 ''Formularz dodawania nowego klienta'' [[BR]] 
   153=== Inne przykłady wyszukiwania w polach formularzowych === 
   154 
   155Innym przykładem pól z wyszukiwarkami mogą być '''Klient''' i '''Sprawa'''. W przypadku np. formularza dokumentu występują zależności między nimi - jeśli w polu '''Klient''' wybrana jest wartość, to po kliknięciu strzałki w wyszukiwarce '''Sprawa''' system wyświetli listę spraw powiązanych w klientem z pola wyżej. [[BR]] 
   156 
   157[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:wyszukiwarka_11.png, 250)]][[BR]] 
   158''Pola '''Klient''' oraz '''Sprawa''' w formularzu dokumentu'' [[BR]]