Zmiany pomiędzy wersją 2 and wersją 3 dla UserGuideV5/Products/Groups

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/27/16 16:53:16 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 31.1.164.146)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
 • UserGuideV5/Products/Groups

  v2 v3  
  3434Dowolną ilość produktów możemy jednocześnie przypisać do grupy. W tym celu zaznaczamy te elementy na liście w module '''Produkty''', po czym z menu '''Akcje''' wybieramy pozycję '''Ustaw grupę dla wybranych produktów'''. W wyświetlonym oknie wybieramy z listy grupę i klikamy przycisk '''Ustaw grupę'''. [[BR]] 
  3535 
  36 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:grupy_towarów_05.png, 200)]][[BR]] 
   36[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:grupy_towarów_05.png, 300)]][[BR]] 
  3737 
  3838Od wersji 4.10.24 możemy dodatkowo zarządzać uprawnieniami do grup produktów. Domyślnie po utworzeniu grupy, wszyscy użytkownicy mają prawo do odczytu produktów z tej grupy (tzn. mogą dodawać produkty np. jako pozycje na fakturze, ale nie mogą nimi zarządzać, jeśli nie posiadają szerszych uprawnień). [[BR]]