Version 1 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Widok kontaktu na liście

Widok osoby kontaktowej na liście

Osoba kontaktowa, która została dodana do Osobistej książki adresowej, wyświetlana jest na liście w oknie głównym modułu Moje kontakty w postaci wizytówki.


Wizytówka na liście Moje kontakty

Po skierowaniu kursora myszki na pojedynczą wizytówkę zostają wyświetlone ikony, po kliknięciu których możemy:

  • szukać osoby kontaktowej na Facebooku
  • szukać osoby kontaktowej w portalu LinkedIn
  • przypisać osobę kontaktową do wybranych grup
  • usunąć osobę kontaktową
  • edytować dane osoby kontaktowej.