Zmiany pomiędzy wersją 1 and wersją 2 dla UserGuideV5/Open/KnowledgeBase

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/26/16 21:07:03 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 77.115.125.59)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
 • UserGuideV5/Open/KnowledgeBase

  v1 v2  
  1 [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Open Menu Otwórz] > Baza wiedzy 
   1[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Open Menu Otwórz] > Baza wiedzy 
  22 
  33= Baza wiedzy = 
   
  55'''Baza wiedzy''' w systemie eDokumenty jest miejscem, w którym przechowywane są pliki związane np. z funkcjonowaniem organizacji. Możemy w niej umieszczać np. wzory umów, dokumentów handlowych, regulaminy etc., w dowolnych formatach. Dostęp do '''Bazy wiedzy''' jest możliwy z każdego modułu, gdyż element ten jest wyświetlany w osobnym oknie. [[BR]] 
  66 
  7 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:baza_wiedzy_01.png, 600)]][[BR]] 
   7[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:baza_wiedzy_01.png, 600)]][[BR]] 
  88''Ekran Bazy wiedzy z wyświetloną treścią dokumentu'' [[BR]] 
  99 
   
  1111 
  1212Okno '''Bazy wiedzy''' składa się z '''Paska narzędzi''', '''drzewa folderów''' oraz '''formularza dokumentu'''. Pliki przechowywane są w folderach, którymi zarządzamy korzystając z ikon w '''Pasku narzędzi''': 
  13 * Aby '''dodać''' folder, zaznaczamy na drzewie folder nadrzędny (w tym główny katalog '''Baza wiedzy'''), klikamy ikonę  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:baza_wiedzy_02.png, 18)]], po czym wypełniamy wyświetlony formularz - podając nazwę i, ewentualnie, zmieniając folder nadrzędny. Klikamy '''Zapisz'''. [[BR]] 
   13* Aby '''dodać''' folder, zaznaczamy na drzewie folder nadrzędny (w tym główny katalog '''Baza wiedzy'''), klikamy ikonę  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:baza_wiedzy_02.png, 18)]], po czym wypełniamy wyświetlony formularz - podając nazwę i, ewentualnie, zmieniając folder nadrzędny. Klikamy '''Zapisz'''. [[BR]] 
  1414 
  15   [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:baza_wiedzy_03.png, 300)]][[BR]] 
   15  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:baza_wiedzy_03.png, 300)]][[BR]] 
  1616 
  17 * Aby '''edytować''' nazwę folderu, zaznaczamy go na drzewie i klikamy [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:baza_wiedzy_04.png, 18)]]. Okno edycji jest takie samo, jak okno tworzenia katalogu. 
  18 * Aby '''usunąć''' folder - wraz z zawartością - zaznaczamy go na drzewie i klikamy  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:baza_wiedzy_05.png, 18)]]. Chęć wykonania operacji potwierdzamy klikając '''Tak''' w wyświetlonym oknie. 
   17* Aby '''edytować''' nazwę folderu, zaznaczamy go na drzewie i klikamy [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:baza_wiedzy_04.png, 18)]]. Okno edycji jest takie samo, jak okno tworzenia katalogu. 
   18* Aby '''usunąć''' folder - wraz z zawartością - zaznaczamy go na drzewie i klikamy  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:baza_wiedzy_05.png, 18)]]. Chęć wykonania operacji potwierdzamy klikając '''Tak''' w wyświetlonym oknie. 
  1919 
  2020== Zarządzanie plikami w Bazie wiedzy == 
  2121 
  22 Dokumentem w '''Bazie wiedzy''' nazywamy formularz złożony z kilku zakładek zawierających m.in. treść dokumentu, załączniki, komentarze etc. Jest on odpowiednikiem '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Note Notatki służbowej]''' z rozbudowanym edytorem treści. [[BR]] 
   22Dokumentem w '''Bazie wiedzy''' nazywamy formularz złożony z kilku zakładek zawierających m.in. treść dokumentu, załączniki, komentarze etc. Jest on odpowiednikiem '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Note Notatki służbowej]''' z rozbudowanym edytorem treści. [[BR]] 
  2323 
  2424Podobnie, jak w przypadku folderów, do dodawania, edycji i usuwania dokumentów w '''Bazie wiedzy''', korzystamy z '''Paska narzędzi'''. 
  2525* Aby '''dodać''' nowy dokument, wybieramy na drzewie folder, w którym ma zostać umieszczony, po czym klikamy ikonę '''Nowy plik'''. Podajemy nazwę dokumentu oraz - ewentualnie - zmieniamy folder nadrzędny w polu '''Folder''' (folder na rozwiniętym drzewku klikamy dwukrotnie) i klikamy '''Zapisz'''. [[BR]] 
  2626 
  27   [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:baza_wiedzy_06.png, 300)]][[BR]] 
   27  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:baza_wiedzy_06.png, 300)]][[BR]] 
  2828  ''Formularz dodawania dokumentu/edycji informacji o dokumencie'' [[BR]] 
  2929 
   
  3636Aby wysłać informację, np. o pojawieniu się nowego dokumentu w '''Bazie wiedzy''' do wybranych pracowników lub grup pracowników, zaznaczamy nazwę dokumentu na drzewie i klikamy ikonę '''Powiadomienie''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''Wyślij'''. [[BR]] 
  3737 
  38 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:baza_wiedzy_07.png, 300)]][[BR]] 
   38[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:baza_wiedzy_07.png, 300)]][[BR]]