Podręcznik użytkownika

Komentarze

Funkcja Komentarze jest dostępna w formie zakładki w wielu miejscach w systemie, np. w oknie edycji dokumentu, zdarzenia, sprawy etc. Dzięki niej możemy w szybki sposób wymieniać informacje związane z danym tematem (np. członkowie zespołu pracujący nad jednym projektem mogą w formie komentarzy zamieszczać uwagi dotyczące tego projektu bez konieczności rozsyłania wiadomości mailowych do wszystkich osób zaangażowanych).


Zakładka Komentarze

Aby dodać nowy komentarz, wypisujemy jego treść w oknie Twój komentarz, po czym klikamy klawisze Ctrl + Enter lub ikonę papierowego samolotu. Informację o pojawieniu się nowego komentarza - w postaci powiadomienia - zobaczy każda osoba, która ma dostęp do danego dokumentu, sprawy, zdarzenia etc.

Uwaga
Podobnie, jak w przypadku komunikatora, w komentarzu możemy dodawać linki - w analogiczny sposób.

Aby odpowiedzieć na komentarz innej osoby, klikamy odnośnik Odpowiedz umieszczony pod nim, po czym treść wpisujemy po ciągu znaków wyświetlonym w oknie Twój komentarz.


Zakładka Komentarze, odpowiadanie na komentarz

Istnieje możliwość usuwania dodanego przez nas komentarza. Wystarczy, że klikniemy odnośnik Usuń umieszczony pod jego treścią.

Uwaga
Nie ma możliwości usuwania komentarzy innych osób. Usunięte fragmenty wątków możemy jednak zobaczyć zaznaczając checkbox Pokaż usunięte.