Version 1 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > ISO > Dokument ISO

Dokument ISO

Dokument ISO ma postać kartoteki składającej się z kilku zakładek. Ich zakres może różnić się dla poszczególnych dokumentów i użytkowników w zależności od uprawnień.

Domyślnym widokiem jest zakładka Treść zawierająca informacje o tytule, statusie, autorze i dacie wydania dokumentu ISO. Jeśli dokument zawiera załączniki tekstowe lub *.pdf, ich podgląd jest wyświetlany w oknie poniżej.


Dokument ISO - zakładka Treść

Uwaga
Podgląd wyświetlany jest jedynie dla plików, które zostały oznaczone w panelu zarządzania załącznikami w zakładce Właściwości jako Treść.

W zakładce Właściwości zgrupowane są podstawowe i szczegółowe informacje o dokumencie oraz panel zarządzania załącznikami.


Dokument ISO - zakładka Właściwości

  • Z listy Typ dokumentu wybieramy kategorię dokumentu ISO, np. procedura, instrukcja, wykaz etc.
  • Na liście Miejsce archiwizacji wskazujemy miejsce przechowywania papierowej wersji dokumentu ISO (np. segregator w biurku kierownika produkcji)
  • W sekcjach Rewizja oraz Przegląd wyświetlane są informacje na temat ostatniej rewizji oraz przeglądu.

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana w Panelu sterowania.

W kartach Rewizje dokumentu oraz Historia wyświetlane są informacje o zmianach - odpowiednio - rewizjach oraz pozostałych czynnościach, np. modyfikacji dokumentu, nadaniu uprawnień etc.

Zarządzanie uprawnieniami do dokumentu ma miejsce w zakładce Uprawnienia.


Wybranym osobom możemy przyznać prawa do:

  • odczytu dokumentu ISO
  • edycji dokumentu ISO
  • zarządzania dokumentem ISO

Aby tego dokonać, zaznaczamy elementy na liście Wszyscy pracownicy i klikamy strzałkę w prawo. Po przeniesieniu nazwisk na listę Uprawnieni do dokumentu definiujemy zakres uprawnień zaznaczając odpowiednie opcje w trzech ostatnich kolumnach.

Osoba, która została uprawniona do otrzymuje odpowiednie powiadomienie na liście powiadomień. Jest to jedynie informacja, że dokument zoostał udostępniony i w jakim zakresie możemy nim zarządzać.


Chcąc odebrać uprawnienia danej osobie, zaznaczamy ją w oknie Uprawnieni do dokumentu i klikamy strzałkę w lewo.

Uwaga
Osoby posiadające uprawnienie systemowe - przywilej Dostęp do odczytu wszystkich procedur ISO mogą przeglądać (odczytać) wszystkie dokumenty ISO.

Uwaga
Dokumenty ISO nie są wyświetlane w module Dokumenty.

Konfiguracja

Aby użytkownicy otrzymywali powiadomienia o dodaniu, usunięciu, zmianie artybutów w uprawnieniach do dokumentu ISO, w pliku config.inc należy umieścić wpis:
define('NOTIFY_USERS_ISO_RIGHTS', TRUE);